De Gloster

Een mooi kort gedrongen ras die vooral gewonnen heeft aan populariteit door de kuif (Corona). Ook de gladkop (Consort) is een aantrekkelijk vogeltje. De bevedering is erg belangrijk, want als de bevedering niet goed van kwaliteit is, merk je dit meteen aan de kuif. Op de show is te zien dat er veel aanhangers van dit ras zijn, wat op zich de competitie alleen maar aantrekkelijker maakt. Het ras helemaal beschrijven zou erg veel tekstruimte kosten en er zijn tenslotte ook boeken van. De bekendste is het boek van N. Barrett die in het Nederlands is verschenen, momenteel is hij uitverkocht en er wordt gekeken of herdruk haalbaar is.

Dit is beslist een aanrader, hier kan men eigenlijk alles in vinden wat men weten wil over de Gloster. Dus laat ik de foto's voor zich spreken. Samen met de keurbriefjes die ik hier onder heb staan, hoop ik dat je een goed beeld krijgt van de vogel.

Je ziet dat er verschillende keurbriefjes bestaan. De bovenste is van de ANPV en die 2 daar onder van de Nederlandse Bond. Je ziet dat er verschil is in puntentelling enwel bij de houding 5 punten en de conditie of algemene indruk ook 5 punten. Die gekleurde kaartjes horen bij de Engelse keurmethode, waar ze de beste 7 vogels plaatsen op rij, zonder dus punten toe te kennen. Het voordeel hiervan is, is dat de vogels echt naast elkaar gezet worden en er net zolang geschoven wordt, totdat de beste vooraan staat. Het nadeel is vooral voor een beginnende kweker dat er niets vermeld staat zoals bij de keurbriefjes wel het geval is. Hierop zet de keurmeester, zoals op de voorbeelden te zien is, zijn visie op de vogel. Het nadeel van het keurbriefje is weer dat de vogels apart gekeurd kunnen worden. Hierdoor kunnen vogels gelijk geplaatst worden, terwijl de een duidelijk beter dan de ander kan zijn.

Uiteindelijk gaat het maar om 1 ding en dat is het resultaat waar je naar streeft.

 Foto's van mijn Glosters kun je vinden onder de kop: " Gloster foto's".

 Terug naar begin